Србија

КАПИТУЛАЦИЈА: Србија признала Косово!

Влада Србије под вишенедељним уценама из Европске Уније прихватила је данас у Бриселу да призна независно Косово и учествује у заокруживању државности тзв. Републике Косово. Иако овај Споразум још није прихваћен у Скупштини Србије нити званично потписан, он је далекосежно погубан и значи да се први пут у историји једна држава добровољно одриче своје територије. На овај начин Влада Србије је извршила државни удар, директно укида Устав и издаје државне и националне интересе.

Иза овог парафирања споразума не стоји Србија, већ Ивица Дачић и Александар Вучић, и они ће због кршења предизборних обећања и антиуставне делатности морати да поднесу оставке или кривично одговарају. Крајње је време да владајући режим послуша народ и распише референдум поводом питања Косова и Метохије и ЕУ.

Борба још увек траје и неће и не може лако проћи оваква издајничка политика. О овом Споразуму морају хитно да се изјасне и Председник Србије Томислав Николић, и Скупштина Србије, и Српска православна црква, и Срби са Косова и Метохије, као и читава српска јавност.

Преносимо текст предлога споразума (капитулације). Све тачке предлога се односе на уређење државе Косово. Нигде се не спомиње да је Косово део Републике Србије! Искључиво се ради на томе да се преостали део српског становништва интегрише у шиптарске институције.

1. Постојаће Заједница општина са већинским српским становништвом на Косову. Биће отворена за чланство за било коју опшину под условом да се чланови слажу

2. Заједница ће бити створена статутом. Њен распад може се догодити искључиво одлуком опшина које у њој суделују. Правна јемства налазе се у одговарајућем закону и уставном закону (укључујући правило о двотрећинској већини)

3. Структуре Заједнице успоставиће се по истој основи као и постојећи статути заједнице српских опшина, тј. председник, потпредседник, скупштина, веће

4. У складу са овлашћењима прописаним Европском повељом о локалној самоуправи и косовским законом, општине које суделују имаће право да сарађују у колективном остваривању својих овлашћења кроз Заједницу. Заједница ће имати потпуни надзор над подручјима привредног развоја, образовања, здравства, урбаног и руралног планирања

5. Заједница ће примењивати и друга додатна овлашћења која јој могу бити додељена од централне власти

6. Заједница ће имати представничку улогу пред централном влашћу и у ту сврху имаће место у саветодавном већу заједница. У остваривању те улоге предвиђена је функција надзора

7. Постојаће једна полиција на Косову која се зове Косовска полиција. Сви полицајци на северу Косова биће интегрисани у склопу Косовске полиције. Плате ће искључиво исплаћивати КП

8. Припадницима осталих српских безбедносних структура биће понуђено одговарајуће место у косовским структурама

9. Постојаће регионални полицијски заповедник за четири северне општине са већинским српским становништвом (Северна Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић). Заповедник те регије биће косовски Србин предложен од Министарства унутрашњих послова према листи коју ће дати четири начелника опшине у име Заједнице. (Постојаће још један регионални заповедник за општине Јужна Митровица, Србица и Вучитрн). Регионални заповедник четири северне општине сарађиваће са осталим регионалним заповедницима

10. Правосудне власти биће интегрисане и радиће у склопу правног састава Косова. Апелациони суд у Приштини успоставиће поверенство састављено од већине К/С судија (К/С је скраћеница за косовске Србе, оп.а.) које ће се бавити свим опшинама с косовским Србима као већинским становништвом. Одељење тог Апелационог суда, састављено од административног особља и судија, седеће трајно у Северној Митровици (Окружни суд Митровице). Свако радно тело наведеног одељења биће састављено већином од К/С судија. Одговарајуће судије седеће у завинсости од природе случаја у који су укључени

11. У северним општинама биће организовани општински избори током 2013, уз посредовање ОЕБС-а, а у складу с косовским законима и међународним стандардима

12. До 26. априла биће написан план спровођења (овог споразума, оп.а.) са временским оквиром. У спровођењу овог споразума размотриће се и принцип транспарентног финансирања

13. Две стране интензивираће расправу о енергетици и телекомуникацијама и довршити је до 16. јуна

14. Усаглашено је да ниједна страна неће блокирати ни подстицати друге да блокирају другу страну у напретку на њеном путу према ЕУ.

15. Две стране успоставиће одбор за спровођење (овог споразума, оп.а.), уз посредовање ЕУ.

Верзија предлога споразума на енглеском језику.

Agreement of principles governing the normalization of relations

1. There will be an Association/Community of Serb majority municipalities in Kosovo. Membership will be open to any other municipality provided the members are in agreement

2. The Community/Association will be created by statute. Its dissolution shall only take place by a decision of the participating municipalities. Legal guarantees will be provided by applicable law and constitutional law (including the 2/3 majority rule).

3. The structures of the Association/Community will be established on the same basis as the existing statute of the Association of Kosovo municipalities e.g. President, vice President, Assembly, Council

4. In accordance with the competences given by the European Charter of Local Self Government and Kosovo law the participating municipalities shall be entitled to cooperate in exercising their powers through the Community/Association collectively. The Association/Community will have full overview of the areas of economic development, education, health, urban and rural planning 5. The Association/Community will exercise other additional competences as may be delegated by the central authorities

6. The Community/Association shall have a representative role to the central authorities and will have a seat in the communities consultative council for this purpose. In the pursuit of this role a monitoring function is envisaged

7. There shall be one police force in Kosovo called the Kosovo Police. All police in northern Kosovo shall be integrated in the Kosovo Police Framework. Salaries will be only from KP.

8. Members of other Serbian security structures will be offered a place in equivalent Kosovo structures

9. There shall be a Police Regional Commander for the four northern Serb majority municipalities (Northern Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok and Leposavici). The Commander of this region shall be a Kosovo Serb nominated by the Ministry of Internal Affairs from a list provided by the four mayors on behalf of the Community/Association. The composition of the KP in the north will reflect the ethnic composition of the population of the four municipalities. (There will be another Regional Commander for the municipalities of Mitrovica South, Skenderaj and Vushtri). The regional commander of the four northern municipalities will cooperate with other regional commanders.

10. The judicial authorities will be integrated and operate within the Kosovo legal framework. The Appellate Court in Pristina will establish a panel composed of a majority of K/S judges to deal with all Kosovo Serb majority municipalities. A division of this Appellate Court, composed both by administrative staff and judges, will sit permanently in northern Mitrovica (Mitrovica District Court). Each panel of the above division will be composed by a majority of K/S judges. Appropriate judges will sit dependant on the nature of the case involved.

11. Municipal elections shall be organised in the northern municipalities in 2013. with the facilitation of the OSCE in accordance with Kosovo law and international standards.

12. An implementation plan including time frame shall be produced by April 26. In implementing this agreement the principle of transparent funding will be addressed.

13. Discussions on Energy and Telecoms will be intensified by the two sides and completed by Junbe 16

14. It is agreed that neither side will block or encourage others to block the other side’s progress in their respective EU paths

15. An implementation committee will be established by the two sides with the facilitation of the EU

Коментари (4)

 1. DIMITRIJE каже:

  POMOZ BOG BRACO JA SAM SA METOHIJE AL ZELJA MI JE DA SE VRATIMO TAMO GDE SMO POCELI 1999 GOD JER SVE CE DA UNISTUSIPTARI

 2. xmen каже:

  Dimitrije pomoci ces sam sebi ako mozes licno ti zelim zdravlje i srecu ali tako je to i u hrvatskoj je otislo a 360 000 ljusi s kosova 320 000 bili i nestali drzava Srbija te se odrekla i pripadas nato narko drzavi kosovo vise nema institucija srbije dole sumnjma i da ta severna mitrovica moze opstati.Narodu u Srbiji nije briga za kosovo najbolje bi ti bilo odseli jebes srpstvo kadje covek gladan nitko ga ne stiti i moras biti odstrel nekom siptaru niu bosni madasuu rep srpskoj srbi nisu sigurni u hrvatskoj pogotovo a kamoli dole.Nema kraja inkviziciji zapada bilo daje rat na balkanu ili te ekonomski unistva dodje isto

 3. Ateist каже:

  Kad se balkanska izdajnicka Bagra zdruzi s Cionistima!
  Ode cijeli Balkan u Ruke onima, koji vec 6 Desetljeca svo
  jataju Gazu, do Iraka! Cionisti trljalju Ruke, jer vide da se
  druze s Govnima, a od Govana nije moguce Pitu spravit!

 4. miki каже:

  javnost srbi se ciste u titinoj tako zvanoj ugoslaviji iz sve i jedne republikke hrv sa kosova makedonije i bosne srbi dokle dali ima srba u srbiji

Напиши коментар