Србија

ПИЛОТИ: Захтевамо нову истрагу удеса!

Јавност је у петак, 03.04.2015. године имала прилику да добије на увид извештај Комисије за испитивање узрока настанка ванредног догађаја (чудан назив за удес) хеликоптера Ми17. Током дана у медијима се константно провлачила прича да је посада била под дејством алкохола и да би, у позадини, то могао бити основни узрок удеса. Да ли је то баш тако?

Mi-17-udes-pad-helikoptera-nesreca

Јавност се узбуркала, експлодирала. Пожелели смо да одмах дамо свој коментар, али смо ипак одлучили да он преноћи.

Данас, 04.04.2015. хладније главе, а након анализе извештаја НЕОСПОРНО констатујемо да је горе поменута Комисија НЕСТРУЧНО и ПРОТИВПРАВНО обавила свој посао, што ћемо у наредном тексту образложити.

У тачки 1.1 Комисија констатује да се снаге ТиС (трагање и спасавање, у даљем тексту ТиС) налазе у 1. степену приправности. Шта је то 1. степен приправности?

Комисија је пропустила да образложи детаље који се односе на 1. степен у смислу:

– где се посада мора налазити у то време;

– која је захтевана оспособљеност посаде;

– да ли се и хеликоптер налази у том степену приправности;

– које услове мора да испуни у техничком смислу и тако даље.

Јавност је остала ускраћена за одређивање првог степена приправности, са чињеницама за које ми сматрамо да су од велике важности, чиме су прикривени детаљи и пропусти одговорних лица у ланцу командовања.

У тачки 2.1 Комисија констатује да није посебно уређена процедура за хитан медицински превоз цивилних лица (у даљем тексту ХЕМС), јер таква процедура НЕ СМЕ да постоји. Одговорно лице није смело да нареди полетање хеликоптера у сврху ХЕМС-а. Зашто то није констатовано у извештају Комисије? Правни основ употребе хеликоптера Војске Србије за потребе ХЕМС је ПРОТИВЗАКОНИТ.

У тачки 2.1 Комисија констатује да хеликоптер који је претрпео удес није био у приправности за ТиС. Шта то значи? Е, па то значи да од 19.36 – када је примљено наређење за полетање, па до 20.12 – када је хеликоптер полетео, не постоје теоријске шансе да би се други ваздухоплов који у том тренутку није у приправности, могао припремити за лет. Бар не на безбедан начин.

Хеликоптер који се налазио у приправности био је сасвим други ваздухоплов, типа Ми8. Комисија не објашњава зашто Ми8 није полетео. Ко је одлучио у извршном ланцу командовања да промени тип хеликоптера и зашто, ако су услови за лет били испод минимума? Зашто и на основу чега Комисија тврди да је Ми17 био потпуно исправан? Шта Комисија крије?

У тачки 2.1 Комисија констатује да је на хеликоптеру који је претрпео удес од 12.06.2010. године до удеса извршено укупно 282 сата налета, а само 32 сата од 01.12.2014. године до момента удеса. Комисија је пропустила да нам каже колико су чланови посаде имали налета на том типу хеликоптера, а у складу са терминима који се дају током истрага удеса. Ми питамо: зашто комисија крије податке о личном налету посаде на том типу хеликоптера и да ли је остварени налет био усклађен са захтевима безбедности за врсту лета?

У тачки 2.1.1 Комисија износи лажну чињеницу да је стандардна оперативна процедура за ТиС усклађена на свим нивоима командовања. Али овај лет није био ТиС. Ми питамо: да ли је стандардна оперативна процедура за ХЕМС усклађена на свим нивоима командовања? НИЈЕ и не може бити, јер та процедура не постоји у Војсци Србије.

У тачки 2.3  Комисија неоспорно констатује да су метеоролошки услови за извршење лета били испод прописаних минимума. То значи да хеликоптер НЕ СМЕ полетети. Међутим, Комисија констатује да ген. Бандић извештава остала укључена лица да су услови „одговарајући“. Ми питамо: да ли се ова лица још увек налазе на својим редовним функцијама?

Подаци о метео условима су добијени од стране метео службе команде ваздухопловства. Да ли је то нормално? Да ли је неко позвао метео службу на аеродрому Никола Тесла и преузео стварне податке о времену? Зашто Комисија није обрадила како се посада за само 30 минута припремила за тако сложен лет и успела да полети?

У тачки 2.4 Комисија неоспорно констатује да комплетна ПОСАДА ХЕЛИКОПТЕРА НИЈЕ БИЛА ОСПОСОБЉЕНА за летење у инструменталним условима ноћу, односно млађи пилот није био оспособљен. Та констатација, односно оспособљеност млађег пилота, даје основни ниво оспособљености посаде који се мери у складу са најслабије оспособљеним њеним чланом. Питамо: зашто им је онда наређено да полете у тим условима када већ нису оспособљени? Зашто су отерани у смрт? Зашто комисија у тачки 3. извештаја лажно констатује да је посада била оспособљена за лет у датим условима?

У немогућим условима неко мења посади руту лета. Неко ко се налази на земљи шаље посаду на аеродром за који није припремљена. Посада се у току лета информише о прилазним процедурама. А Комисији је то нормално? Да ли у њој седи и један пилот?

У тачки 2.5.1.1 Комисија помиње хитну медицинску евакуацију. Шта вам је то господо? ТиС или ХЕМС? У истој тачки Комисија наводи бројне пропусте у шеми одлучивања, све време скривајући министре и праве разлоге преусмеравања хеликоптера на аеродром Никола Тесла.

Затим у тачки 3 Комисија даје низ лажних закључака које је у претходним тачкама констатовала као нерегуларности и пропусте. Између осталог да су успостављене процедуре за ХЕМС кроз успостављену документацију за извршење задатка, да је посада оспособљена и у тренажи и тако даље.

Евидентно је да, не улазећу у СТРУЧНОСТ Комисије, иста не зна да прочита оно што је написала на неколико претходних страна свог извештаја.

ЗБОГ ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНОГ ТРАЖИМО ФОРМИРАЊЕ НОВЕ НЕЗАВИСНЕ КОМИСИЈЕ КОЈА ЋЕ У ПОТПУНОСТИ РАСВЕТЛИТИ ОКОЛНОСТИ ОВОГ УДЕСА, КАО И ДРУГЕ ЧИЊЕНИЦЕ.

Није нас брига за министре, генерале, полтроне и улизице. ТРАЖИМО ИСТИНУ.

Тражимо да се овај извештај Комисије стави ван снаге. Тражимо да се институције које су по закону надлежне за истрагу овог удеса, а то су Агенција за истраживање удеса и озбиљних незгода у цивилном ваздухопловству и Директорат цивилног ваздухопловства, укључе у истрагу, односно да је изврше у складу са својим овлашћењима.

Господо политичари и генерали, струка тражи истину. Само то.

 

Извор: Авијатичар

Напиши коментар