Србија

Мобилни оператери могу да мењају уговорене цене пакета!

Држава одлучила да „Телеком“, „Теленор“ и „ВИП“ могу да измене тарифе иако је корисник већ потписао уговор. Оператер је дужан да о томе обавести корисника најмање месец дана раније.

И поред великог броја притужби корисника на потез “Теленора“, који је недавно самовољно мењао пакете, надлежни су одлучили да оператери који овако поступају не крше закон.

Како наводи “Потрошач”, на састанку представника Министарства трговине и телекомуникација и сва три мобилна оператера, чији је повод био управо случај “Теленор”, одлучено је да овај, као и сваки други оператер може, уколико је то уговором предвидео, да измени и цене и тарифне пакете које је корисник већ изабрао.

Кориснику се оставља могућност да у таквој ситуацији раскине уговор, али само ако су битно измењени услови под којима је он закључен.

Поставља се питање шта уопште оператери, а шта корисници подразумевају под битним изменама уговора. За правнике дилеме нема – цена јесте битан елеменат уговора и, уколико се она промени, друга страна, односно корисник има права да тај уговор и раскине. То им, како кажу, гарантује Закон о облигационим односима.

Да ли и друга два оператера, “Телеком” и “ВИП”, намеравају да наставе праксу “Теленора” и шта они подразумевају под битним елементом уговора?

„У овом моменту не планирамо повећање цена наших постпејд пакета. Битне измене услова су промене уговора којима се значајно мењају обавезе корисника према оператеру. У складу са Законом о електронским комуникацијама, у случају измене или допуне општих услова, наше претплатнике обавештавамо најмање месец дана унапред на погодан начин о овој намери.“

Претплатник има право да по пријему овог обавештења раскине претплатнички однос без обавезе плаћања трошкова у вези са раскидом ако се најављеним једностраним изменама битно мењају услови под којима је претплатнички однос закључен, на начин који није на корист претплатника, а нарочито у погледу спецификације услуга (садржај пакета услуга) и услова за коришћење услуга у вези са понуђеним промотивним погодностима – рекли су у “ВИП”-у, док из “Теленора” поручују да не планирају поскупљење постпејд пакета у оквиру постојеће понуде.

Што се тиче “Телекома”, они кажу да од формирања актуелне постпејд понуде у својој мобилној телефонији нису мењали цену пакета, као ни количину бесплатног саобраћаја која је на располагању корисницима.

У Министарству трговине кажу да је оператер дужан да о условима уговора и ценама, као и свим њиховим изменама унапред обавести претплатнике и да их достави Републичкој агенцији за електронске комуникације.

„Оператер је дужан да претплатнике најмање месец дана раније обавести на погодан начин о намери једностране измене услова уговора, као о праву претплатника на раскид уговора пре истека периода на који је закључен. Претплатник има право да по пријему обавештења раскине уговор без обавезе плаћања трошкова у вези са раскидом ако се најављеним једностраним изменама битно мењају услови под којима је уговор закључен и на начин који није на корист претплатника“, закључују у Министарству трговине и телекомуникација.

Напиши коментар