Србија

Снимање Комуналне полиције је дозвољено!

komunalna-policija

Поштовани, због свакодневног задржавања возила јавног превоза покушао сам да снимим контролоре и комуналне полицајце у случајевима када злоупотребљавају свој положај насилно избацујући људе из возила ГСП-а и при том скривајући свој идентитет. Интересује ме да ли је дозвољено законом снимање службеника јавних предузећа (полицајаца, комуналних полицајаца и контролора БУС ПЛУС-а) у обављењу њихове дужности? Хвала

Поштовани,

ниједним правним актом није забрањено коришћење опреме за аудио-визуелно снимање у јавности. Постоје одређени изузеци од овог случаја као што је забрана снимања на одређеним локацијама (попут амбасада, војних објекта и сл.), али на тим локацијама су јасно истакнути знаци којима се ово забрањује. Такође, Законом о полицији је у чл. 65. ст. 3. регулисано да полиција има право да забрани снимање места догађаја ради заштите жртава кривичног дела, оштећених због прекршаја или другог догађаја, као и у циљу заштите интереса поступка. Ово право не представља и обавезу полиције тако да ће од њихове процене у сваком конкретном случају зависити да ли ће снимање бити дозвољено или не (нпр. зарад заштите жртава силовања, насиља у породици и сл. као и када су жртве малолетна лица полиција ће по правилу забранити снимање). Како комунална полиција није полиција у смислу поменутог Закона она не располаже овом врстом овлашћења и не може Вам забранити снимање њиховог рада у јавности.

Будући да комунална полиција по закону има статус службеног лица (чл. 44. Закона о комуналној полицији) у одређеној мери се разликује и право на снимање њих у обављању службене делатности од контролора Бус плуса. Наиме, граница до које имате право да снимате комуналне полицајце је да их не ометате или спречавате у вршењу њихове службене дужности будући да је ово прекршај за који се може изрећи казна у распону од 10.000 до 50.000 динара (чл. 43. Закона о комуналној полицији). Такође, уколико би ово ометање било праћено силом или претњом радило би се о кривичном делу спречавања службеног лица у вршењу службене радње (чл. 322. ст. 1. Кривичног законика) за које је запрећена затворска казна у распону од 3 месеца до 3 године. Примера ради, снимање делатности комуналних полицајаца са удаљености од 1м ни на који начин не би могло да се третира као спречавање и ометање, али би снимање из непосредне близине са приношењем апарата за снимање и уз одређено блокирање кретања могло.

Што се контролора Бус плуса тиче, они као запослени у приватној фирми којој су поверена извесна јавна овлашћења немају статус службеног лица и не уживају горепоменути вид заштите. То наравно не значи да не уживају заштиту од других кривичних дела и прекршаја коју уживају и сви други грађани.

Такође, желео бих да Вам напоменем да је Кривичним закоником предвиђено кривично дело неовлашћеног фотографисања (и снимања) којим се штити појединац од неовлашћеног задирања у његову интиму (чл. 144. КЗ). На ово кривично дело се не може позивати нико ко иступа у јавности на било који начин, па тако ни комунални полицајци и контролори Бус плуса. Уколико бисте нпр. снимали без њиховог пристанка било кога од њих у приватности њиховог стана или на неком другом месту које се не би могло сматрати јавним учинили бисте ово кривично дело.

Ваш Млади Pro Bono

 

Извор: besplatnapravnapomoc.rs

Коментари (1)

  1. Тања каже:

    Шта се подразумева под „иступа у јавности на било који начин“? Схватам да ме људи могу снимати и фотографисати ако сам на концерту, утакмици, јер ту сам својом вољом, али да трче улицом за мном и да ме фотографишу и снимају без мог одобрења, окачите мачку о реп вашу бесплатну правну помоћ што је дозвољено. Moжете да снимате људе на улици само ако је гужва и не приказујете појединце.

Напиши коментар