СРБИН ПРЕД СУДОМ, Зоран Миловић

Нек оптужени устане
Судија рече:
Жамор нек престане
Док поступак тече
Има ли неко нешто да ме пита
Прије него се оптужба прочита
Тишина, нико не прослови ни ријечи
„добро можемо на суђење прећи“