Србија

Казне Паркинг сервиса и комуналаца застаревају за годину дана

Казне за непрописано паркирање Паркинг сервиса и других комуналних предузећа застаревају у року од годину дана ако је власник возила физичко лице, а у року од три године ако је у питању правно лице

Parking-naplacivanje

Казне за непрописано паркирање Паркинг сервиса застаревају у року од годину дана ако је власник возила физичко лице, а у року од три године ако је у питању правно лице.

Исти је случај и са потраживањима свих осталих комуналих предузећа.

Тај став заузео је Врховни касациони суд (ВКС) у одлуци која је објављена на његовом сајту у Бази судске праксе суда, у једном случају ревизије и захтева за тумачењем рока застарелости код комуналних потраживања.

Иначе, како је Тањугу речено у ВКС у нашем правном систему судска пракса није извор права, али одлуке и ставови највишег суда утичу снагом аргумената на уједначавање судске праксе.

До скоро судска пракса није била уједначена по овом питању, па су у конкретном предмету који је био предмет ревизије ВКС нижестепени судови за непоштовање прописа о паркирању применили општи рок застарелости од 10 година.

У том смислу ова одлука од Врховонг касационг суда од 17. децембра 2014. године је преседан који би убудуће требало да поштују сви нижестепени судови када је у питању наплата комуналних потраживања.

“Овом одлуком нико није ускраћен у остварењу својих права, већ се од пружаоца комуналних услуга захтева поштовање прописаних законских рокова, што је у интересу правне сигурности”, наводе у ВКС.

За наплату потраживања Паркинг сервиса и друга коминална потраживања од средине 2012. године надлежни су искључиво приватни извршитељи.

Потпредседник Коморе извршитеља Светлана Манић рекла је Тањугу да када је у питању поступање у предметима ЈКП Паркинг сервис и других комуналних предузећа, извршитељи приликом добијања предлога за извршење не цене застарелост потраживања.

Извршитељи утврђују испуњеност услова за доношење закључка о извршењу како то предвиђа Закон о извршењу и обезбеђењу, нагласила је она.

“Уколико сматра да је основано, извршни дужник може истаћи приговор застарелости о коме ће одлучивати суд. Када је тај приговор основан, суд ће га усвојити и ставиће ван снаге закључак извршитеља, тако да застарело потраживање неће бити наплаћено”, указала је Манић.

Иначе, када су у питању потраживања Паркинг сервиса, рок застарелости почиње да тече од тренутка писања казне за непрописно паркирање, а прекида се у тренутку подношења предлога за извршење приватном извршитељу.

Поменути правни став ВКС је заузео у току једног поступка ревизије поводом казни Паркиг сервиса због непрописног паркирања изречених 2003, 2004. године.

Суд је закључио да је наступила застарелост потраживања, пошто је у том случају тужба суду поднета тек 2007. године (тада није било приватних извршитеља који су од 2012. искључиво надлежни за наплату комуналних потраживања).

Напиши коментар