Десанка Максимовић – родољубива краљица стихова

Била је заробљеник снова и путник треће класе. Говорила је тихо, а гласно опомињала. Волела је чежњу, али је стрепела. Тражила је помиловање за несхваћене, обесправљене, усамљене, заборављене.