Увод у родољубље

Ретки су припадници српског народа који за себе неће рећи да су родољуби. С друге стране, супротно широком личном исповедању родољубља, чешћи су они који промовишу кич-патриотизам или чак чисту издају, него они који својим животом сведоче љубав према своме роду.

Десанка Максимовић – родољубива краљица стихова

Била је заробљеник снова и путник треће класе. Говорила је тихо, а гласно опомињала. Волела је чежњу, али је стрепела. Тражила је помиловање за несхваћене, обесправљене, усамљене, заборављене.