Српске дипломате су преносиоци прљавих пара и чувари јавних тајни

Дипломатско-конзуларна представништва Србије препуна су компромитованих људи и обичних превараната. У ову службу се као и раније одлази преко политичких, љубавних и пословних веза.