Покрет Срба католика у Дубровнику крајем 19. века

Срби католици били су носиоци српске народне мисли у Дубровнику у 19. веку и значајан чинилац српског народа. Отворено су се борили против порицања о постојању српства у Дубровнику, сматрајући да је једно вера а друго народност.