Промене

Промене настају када људи почну да ме читају. И почну да схватају шта пишем. И прате мој рад. И подржавају ме да истрајем. Јер све што пишем су њихове мисли. Које ја износим, јер сам привилегован. Изборио сам се за ту позицију. И то је моја жртва.

Завршили факултете за једну ноћ!

У једном јавном предузећу у току су брзинске кадровске промене, тако да је двадесетак радника “преко ноћи” завршило приватне факултете у Брчком и приложило нове дипломе за нова, високопозиционирана радна места.