Опело за Србију

Владајући српски политичари у Београду су решени да следе „Великом брату“ и да (наравно – „у име народа“) својеручно легитимишу његово насилно чупање срца српског национа, Светог Косова и Метохије.