Нови закон омогућује абортус и малолетницама!

Скупштина Србије усвојила је Закон о правима пацијената који прописује право пацијената на доступност и квалитетну здравствену заштиту, у границама материјалних могућности здравственог система. За тај закон гласало је 159 посланика, а Закон о заштити лица с менталним сметњама који дефинише и присилни смештај у психијатријским установама, усвојен је гласовима 146 посланика.