У потрази за изгубљеном ћирилицом

Од 11.177 Дубровчана, српски језик је крајем 18. века говорило чак 9.713 житеља некада славне републике. У литургијским и књижевним текстовима, као и споменицима ћирилично писмо било у употреби

Српска књига која је узнемирила Хрватски сабор

Део хрватске јавности књигу професорке Злате Бојовић „Историја дубровачке књижевности“ протумачио као „иредентистички, империјалистички покушај узимања не само туђе баштине, већ и туђе територије“

Покрет Срба католика у Дубровнику крајем 19. века

Срби католици били су носиоци српске народне мисли у Дубровнику у 19. веку и значајан чинилац српског народа. Отворено су се борили против порицања о постојању српства у Дубровнику, сматрајући да је једно вера а друго народност.