недеља, 7. марта 2021.

Ознака: , , , , , , , , ,

Негативна дискриминација при одлуци о казни

Одлучујући у кривичном предмету опт. Берчек Бранка, Врховни суд Србије у Београду, као суд...

Две стране медаље

Документарни филм о Јединици за специјалне операције