Преписка ВСС са МО о могућем отпуштању професионалних војника старијих од 40 година

По сазнању о могућем отпуштању професионалних војника старијих од 40 година, Војни синдикат је упутио допис Министарству одбране.

promocija-oficira-vojske-srbije

Користећи право из члана 13. и члана 209. у вези са обавезом послодавца из члана 16. став 1. тачка 3. Закона о раду (“Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Војни синдикат Србије, као најбројнији и једини репрезентативни синдикат и представник запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, наслову доставља:

ЗАХТЕВ

За пружање обавештења о намери послодавца-заступника послодавца, министра одбране Р.Србије, да професионалним војницима старијим од 40 година живота, неда сагласност за продужење уговора о раду у Војсци Србије.

У протеклих пар дана Војном синдикату Србије обратило се више професионалних војника од којих смо информисани да је министар одбране наводно донео одлуку, по којој професионалним војницима старијим од 40 година живота, из разлога непосредне примене мера штедње и рационализације трошкова у систему одбране, неће дати сагасност за продужење уговора о раду у Војсци Србије у смислу одредби члана 42. Закона о Војсци Србије (“Сл.гласник РС“ бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон и 10/15).
Војни синдикат овом приликом захтева од Министарства одбране да поступи по обавези из члана 16. став 1. тачка 3. Закона о раду, и достави нам обавештење о томе да ли су ови наводи тачни, а уколико јесу да нас обавести о садржају предметне одлуке министра одбране.
Напомињемо да је ова информација унела велики немир међу запослене из редова професионалних војника којих у предметној старосној доби, према подацима којима располажемо, има близу 1600.
Овом приликом изражавамо протест и своје неслагање са оваквим ставом министра одбранe, јер сматрамо да се њиме наноси директна штета пре свега великом броју запослених, самом систему одбране, оперативној способности Војске Србије и безбедности Р. Србије Уколико је оваква одлука заиста донета и ступи на снагу, њеном непосредном применом Војска Србије ће у једном кратком периоду остати без близу 1600 најискуснијих, у потпуности обучених и оспособљених припадника. Такођер сматрамо да разлог за овакву одлуку министра одбране не може бити рационализација трошова, јер је сам министар Братислав Гашић више пута изјавио да у буџету има довољно средстава за плате припадника, а формацијака места ових војника притом нису угашена и мењана тако да би одласком ових војника она заправо остала непопуњена.

Како би своје чланове, професионалне војнике и јавност обавестили о намерама послодавца по предметном питању, молимо вас да нам одговор на овај захтев досавите у року који неће бити дужи од три дана. Уколико то не учините, а до примене одлуке за коју смо чули у наредном периоду дође обавештавамо вас да ће Војни синдикат Србије искористити сва законима и Уставом гарантована права и предузети мере, укључујући и протесте, да заштити положај професионалих војника.
Професионални војници који би били највише погођени применом ове одлуке, својом службом у Восци Србије и учешћем у борбеним дејствима протеклих година, бранећи Србију и њене грађане од агресора, у највећој мери задужили су државу од које за узврат нису добили ништа, Руководећи се принципима колегијалности и солидарности учинићемо све да овако срамном одлуком наше колеге не постану социјални случајеви, а Војска Србије буде десеткована за око 1600 искусних, обучених и за своје дужности у потпуности оспособљених припадника.

Министарство одбране је упутило одговор следеће садржине.

Војни синдикат Србије на наведени одговор одговорио је следећим дописом:

Поштовани господине Јанковићу, примили смо Ваш акт под горњим бројем и знаком, и веома смо разочарани сарказмом и неразумевањем  који садржи и који се у њему толико јасно види. Наш акт ка сектору који заступате, био је усмерен искључиво са намером да дате одговор на питања која су нама поставили запослени у Војсци Србије из категорије професионалних војника, што нам је основна обавеза и сврха постојања као синдикату, а пре свега због велике узнемирености које је предметна вест изазвала. То је било довољно учинити у једној реченици са конкретним одговором, а није. Војни синдикат Србије, хтели Ви или било ко у Министарству одбране то да призна или не, јесте Корифеј синдикалне мисли и заштите социјално – економских интереса професионалних припадника Војске Србије, јер је најбројнија, најозбиљнија и једина репрезентативна синдикална организација у Војсци Србије и Министарству одбране, коју министар одбране и поједине старешине у Војсци Србије толико очигледно игноришу и спречавају у синдикалном деловању. На нашу, и жалост свих који раде у Војсци Србије интересе запослених требало би више него било ко да штити само Министарство одбране, што чињенично и тренутно није случај и што продукује овако лоше стање ствари.

Војни синдикат Србије  више пута до сада показао је вољу за партнерски однос и коонструктивни дијалог, пре свега са министром одбране који је гледајући закон, тренутно једини легитимни представник послодавца људима који раде у Војсци Србије и Министарству одбране. Међутим, за партнерство и такав дијалог потребна је воља двеју страна,.

Војни синдикат Србије никада, па ни овај пут, није се поставио ултимативно, нити то жели. Ставови које износимо представљају искључиво пренете ставове, дилеме и размишљања запослених у Министарству одбране и Војсци Србије које као једина репрезентативна синдикална организација представљамо и заступамо. Коначно, због тих људи постојимо, они су нас створили. Можда појединци у Министарству одбране не могу да прихвате чињеницу да  се у Србији појавио синдикат који постоји због колективних, а не личних интереса појединаца на његовом челу, али то је једино чињенично тачно када говоримо о Војном синдикату Србије.

Ваш закључак у коме кажете да је за координацију у погледу захтева синдикалних организација и интереса послодавца у Министарству одбране и Војсци Србије надлежна Управа за људске ресурсе (Ј-1) Генералштаба Војске Србије, не можемо схватити никако другачије него као Ваш став да са нама не желите да разговарате, тим пре што ово није тачно. Пре него сте овако нешто написали, требали сте да консултујете законе и друге прописе који регулишу односе синдиката и послодавца.

С тим у вези, подсећамо Вас, да је одредбама члана 8. став 4. актуелног Закона о Војсци Србије, прописано, да права и дужности послодавца професионалног припадника Војске Србије постављеног односно распоређеног у Војсци Србије и ван Војске Србије, у име Р. Србије, врши министар одбране, уколико законом није другачије одређено, а није. Дакле, тренутно закон познаје искључиво министра одбране као представника нашег послодаца. Ни једним актом (бар нама познатим) министар одбране није овластио управу (Ј-1) Генералштаба Војске Србије, па ни некога трећег, да у његово име обавља послове и дужности представника послодавца. Оног тренутка кад то учини и о томе нас званично обавести, сва наша комуникације свешће се на обраћање том лицу или органу, под условом да му пренесе и сва овлашћења која има као послодавац. Поред тога, синдикат као правно лице у потпуности је независтан од послодавца и има пуно право да се обраћа било коме на страни послодавца, а стим у вези не може се произвољно и самовољно, како сте Ви то сада учинили, условљавати некаквим ограничењима. Ако наведено узмемо у обзир, управо са Ваше стране је непримерено понашати се у духу некога кога не дотичу проблеми људи чији сте заправо сервис и због којих постојите као сектор. Такође непримереним сматрамо и Вашу констатацију да стварамо климу антагонизма, јер управо тај синоним представља најтежи облик друштвених противречности, што никада нисмо заступали било да је реч о намерном и свесном поступању или не. Напротив, упорно и стрпљиво тежимо дијалогу са послодавцем који то до сада вешто избегава, а који ће уколико тако настави, заправо изазвати оно што заправо представља антагонизам у пуном свом значењу.

Молимо Вас, да над личним интересима и ставовима, превлада разум, професионалност и колетивни интерес, и да као најближи сарадник министра одбране учините све да до дијалога дође што пре. Само тако можемо створити конструктивну и позивитну климу о којој и сами говорите. На начин који је сада актуелан у односима јединог репрезентативног синдиката и послодавца “криза“ се само продубљује и никако не доприноси бољитку. Као што смо Вам пуно пута рекли, а у шта сте се и сами могли уверити у досадашњим контактима са нама, Војни синдикат Србије занима искључиво напредак и бољи живот припадника Војске Србије и Министарства одбране, без икаквог другог циља и задирања у политиканство од кога се озбиљно ограђујемо. Ако је то и Вама циљ, у шта дубоко верујемо, онда смо се у потпуности разумели.

 

Извор: Војни синдикат Србије
Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *